Jsme společnost, která se zabývá průmyslovou a reklamní výrobou, resp. průmyslovým balením a plněním zboží (hmot) do sáčků nebo lahviček.

Neustále procházíme kontinuální inovací a novými nápady v oboru balení a plnění zboží se snažíme vyhovět né jen standardům v oboru balení výrobků, ale i vysokým nárokům velkých koncernů a evropských směrnic.

Příznivá cenová hladina

Ceny výrobků jsou konkurenceschopné, a to vždy při garanci maximální kvality a nabídce přidané hodnoty v podobě doplňkových služeb. Poměr cena-kvalita vyznívá ve prospěch BESTPACK ve většině výběrových řízení.

Finanční stabilita společnosti

Dokážeme obchodním partnerům garantovat naprosto spolehlivou platební morálku. I v době, kdy většina výrobních firem bojuje s hospodářskou krizí, nemáme žádné závazky po splatnosti.

Kvalita

Vysoká kvalita a jakost výrobků i doplňkových služeb je zákazníky dlouhodobě hodnocena jako silná stránka firmy. K vybraným produktům jsou k dispozici certifikáty mezinárodních výrobců obalových strojů. Samostatnou kapitolou kvality produktů je pak splňování podmínek tak náročných segmentů jako je potravinářský průmysl či výroba hygienických potřeb.

Komplexnost služeb

Kvalitu obchodního partnera dnes již neurčuje jen jakost samotného výrobku. Zákazníci požadují také kvalitu servisu. BESTPACK nabízí svým zákazníkům přidanou hodnotu v oblasti komplexních logistických služeb (variabilita přepravních řešení, konsignační sklady, balení na míru), špičkových možnostech potisku (profesionální potisk na flexografických strojích, předtisková příprava, blízké grafické studio) a v oblasti technologického zázemí.

Technologie a vlastní vývoj

Personální zázemí společnosti tvoří mimo jiné tým zkušených konstruktérů a technologů. Dokážeme tak zajistit svým zákazníkům služby v podobě technického a aplikačního poradenství přímo ve výrobním závodě. Tým vývojových pracovníků pak pomáhá společnosti pružně reagovat na nové trendy v oblasti obalového průmyslu.

Moderní zázemí

Využíváním technologie, splňováním podmínek HACCP a moderním zařízením BESTPACKu poskytujeme svým zákazníkům nespornou konkurenční výhodu.

Inovace a investice

Prioritou firmy je neustálý rozvoj a zdokonalování se. Každým rokem jsou nemalé prostředky investovány do modernějšího a výkonnějšího strojního vybavení. Velká pozornost je také věnována novým možnostem úprav výrobků a potisku.

Široké produktové portfolio

Výrobní sortiment představuje mnoho fólií a finálních produktů z fólií. Na přání zákazníků je výrobní sortiment průběžně rozšiřován o nové rozměry, produkty se specifickými vlastnostmi, produkty s různou aditivací a probarvením, povrchovými úpravami i variantami potisku.