Jsme si vědomi své zodpovědnosti vůči životnímu prostředí i vůči společnosti a tato zodpovědnost je středobodem veškerého našeho konání. Proto bez ustání apelujeme na své kolegy i partnery, aby dodržovali nejvyšší možné standardy, a to jak na mezinárodní, tak regionální a místní úrovni. Abychom dostáli svým závazkům v oblasti životního prostředí a společnosti, vytyčili jsme si několik ambiciózních cílů v klíčových oblastech, jako je vývoj, výroba a přeprava.

Společnost bestpack.cz jako  klíčový hráč na trhu, který je na vedoucí pozici  v oboru balení a plnění, a jiných specialit, si uvědomuje, že bezpečnost a ochrana zdraví při práci je trvalou součástí jejích činností a proto se zavazuje: Provádět pravidelnou identifikaci a hodnocení pracovních rizik za účelem předcházení vzniku nežádoucích událostí a přijímání opatření k ochraně zdraví zaměstnanců a zlepšování pracovního prostředí a pracovních podmínek na všech pracovištích.

Neustále zlepšovat systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dodržovat právní a jiné předpisy, včetně mezinárodně uznávaných dokumentů jako jsou HACCAP. Posilovat vědomí zaměstnanců za ochranu vlastního zdraví a zdraví svých kolegů, klást důraz na osobní odpovědnost za prosazování a dodržování právních a jiných předpisů při práci a to včetně vedoucích zaměstnanců na všech úrovních vedení.

S nápadem, realizovat jej a uspět, je pro nás inspirací a výzvou k další práci.

  • Neustále inovujeme a renovujeme naše výrobky a zajištujeme jejich nejvyšší kvalitu.
  • Trvale používáme nejlepší postupy a procesy při úsilí o dokonalost v podnikání.
  • Poskytujeme spolehlivé a včasné služby našim zákazníkům a uspokojujeme spotřebitelskou poptávku po nejlepších vlastnostech našich výrobků.
  • Pečujeme o motivaci a profesionální růst našich zaměstnanců.
  • Podnikáme společensky odpovědným a udržitelným způsobem; dodržujeme nejpřísnější právní a průmyslové standardy v oblasti bezpečnosti potravin, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

Sdělovat Politiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci všem obchodním partnerům, dodavatelům, návštěvníkům naší společnosti.  Vyžadovat plnění principů politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci od všech obchodních partnerů a návštěvníků nacházejících se v areálu firmy

Bestpack patří mezi subjekty, které se již několik let významnou měrou podílejí na budování trhu v oboru balení a plnění na zakázku. Úspěchy, kterých jsme dosáhli jsou podloženy cílevědomostí, tvrdou prací, ale i potřebnou dávkou štěstí. Naše firemní kultura postavená na pevných morálních principech, spolu s loajalitou našich zaměstnanců z nás dělají spolehlivého a osvědčeného partnera. Důkazem toho je, že i v dnešním globalizovaném světě může vyrůstat firma, která se bez zahraničního kapitálu a cizího know-how dokáže prosadit. Poznání, že je možné přijít s nápadem, realizovat jej a uspět, je pro nás inspirací a výzvou k další práci.

Neustále inovujeme a renovujeme naše výrobky a zajištujeme jejich nejvyšší kvalitu. Trvale používáme nejlepší postupy a procesy při úsilí o dokonalost v podnikání. Poskytujeme spolehlivé a včasné služby našim zákazníkům a uspokojujeme spotřebitelskou poptávku po nejlepších vlastnostech našich výrobků. Pečujeme o motivaci a profesionální růst našich zaměstnanců.

Podnikáme společensky odpovědným a udržitelným způsobem; dodržujeme nejpřísnější právní a průmyslové standardy v oblasti bezpečnosti potravin, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.