Použití technických plynů v oblasti potravinářství je jeden z hlavních pilířů zachování kvality a přirozených vlastností potravin. Na první pohled se zdá, že neexistuje souvislost mezi technickými plyny a trvanlivostí potravin, ale jsou to právě tyto plyny a jejich směsi, které zaručují uchování chuti a barvy potravin, jejich aroma a zároveň zabraňují vzniku a rozvoji nežádoucích mikrobiálních zárodků.

Prodloužení trvanlivosti se dosahuje snížením obsahu kyslíku a vytvoření atmosféry ochranné směsi plynů v balení. Ochranná atmosféra zároveň umožňuje uchovat barvu, chuť a tvar potravin.

Pro, pekárenské výrobky, majonézy apod. se používá atmosféra složená ze směsi dusíku a oxidu uhličitého. Pro balení např. kávy a pražených arašídů je používán čistý dusík. Plyny jsou dodávány v tlakových láhvích různé velikosti a v případě vhodného profilu spotřeby plynu lze dlouhodobě pronajmout vyvíječ plynného dusíku, který dokáže ekonomicky vyrobit plyn přímo na místě spotřeby. 

Skladování v řízené atmosféře: zaručuje možnost skladovat a dodávat čerstvé produkty po celý rok.