Dávkovače jsou sice doplňkovým, ale nezbytným zařízením k balicím strojům. Spolehlivě naplní zbožím sáčky, které balicí stroj zavaří nebo uzavře v horní části.

Dávkovače jsou šetrné k produktům, snadno nastavitelné, jednoduché na údržbu i čistění. Dělí se na objemové (třecí či klapkové), šnekové dávkovače, které jsou zvláště vhodné pro práškové zboží, a dávkovací váhy (vibrační, pásové a kombinační). K objemovým dávkovačům se také řadí speciální dávkovače na zelí a dávkovače láku. Dávkovače se dodávají jako příslušenství ke strojům na balení zboží, samostatně pouze ojediněle, v případě dávkování do obalů typu dóza (př. prací prášek), plastový kbelík, velké pytle apod.

Snahou většiny výrobců vertikálních hadicových strojů je vyrábět balicí stroje s co největším výkonem. Dosáhnout toho lze dvěmi cestami.

První cestou jsou kroky vedoucí k intenzivnějšímu využití „klasického“ jednotubusového stroje – jedná se o speciální konstrukci a optimalizaci pohonů jednotlivých pracovních skupin, použití speciálních materiálů pro výrobu některých součástí, obalových materiálů s krátkou dobou svařování, nových technologií apod.. Výsledkem je pak schopnost balicího stroje vyrábět vysokou rychlostí sáčky. Někteří výrobci uvádějí v propagačních materiálech svých jednotubusových strojů výkony až 300 sáčků/min.. Otázkou ovšem zůstává dosažitelnost tohoto „impozantního“ výkonu na jednotubusovém stroji při praktickém provozu, jehož součástí je nevyhnutelně i plnění vyráběných sáčků baleným zbožím.

S výjimkou některých případů balení kapalin, je při balení vždy potřebná časová mezera mezi jednotlivými dávkami, která musí být delší než je čas potřebný na vytvoření příčného svaru. Jinak dochází ke stisku baleného zboží čelistmi a znehodnocení svaru.

Přestože někteří výrobci předvádějí na výstavách výkony kolem 200 sáčků/min se zbožím, v praxi, která požaduje plynulost a spolehlivost provozu, se pak dosahuje skutečných dlouhodobých maximálních výkonů do 180 sáčků /min. / 1 tubus.

Druhou cestou je použití několika paralelních tubusů na jednom balicím stroji. Takové stroje pak vytvářejí, plní a uzavírají několik sáčků současně. Přitom lze samozřejmě využít většiny úprav pro zvýšení výkonu, uvedených v předchozím odstavci. U vícetubusových strojů je ekonomičtější využití některých mechanismů a řídícího systému stroje, ale největší výhodou tohoto uspořádání je fakt, že při paralelní výrobě sáčků jsou všechny dílčí časy pracovního cyklu stejné jako při výrobě shodného sáčku na „klasickém“ jednotubusovém stroji, který však pracuje s příslušným zlomkem výkonu vícetubusového stroje.