Menu
The best way to pack your product
BestPack

The best way to pack your product

PET – se uplatnil především při výrobě vláken vynikajících nemačkavostí a malou navlhavostí (např. Dacron; na textilních výrobcích můžeme najít nesprávnou zkratku PES, která označuje příslušnost tohoto polymeru k polyesterům), lahví (obvykle označovaných jen zkratkou PET) a dalších obalů a fólií. Tenké fólie jsou často používány pod obchodním názvem Mylar. Znám je pod řadou dalších obchodních názvů, např. Arnite, Impet, Rynite, Ertalyte, Hostaphan, Melinex, Dacron, Terylene, Trevira atd.

V závislosti na procesu výroby a zpracování (rychlosti chladnutí taveniny) je možno připravit téměř amorfní PET (průhledný) a polokrystalický PET (mléčně zakalený). Připravuje se polykondenzační reakcí (esterifikací) ethylenglykolu (ethan-1,2-diolu) s kyselinou tereftalovou.

Tenolan – Biaxiálně orientované polyesterové fólie jsou jedním z nejkvalitnějších a nejpoužívanějších materiálů pro výrobu flexibilních obalů.

Fólie Tenolan jsou vhodné pro balení potravin (provedení N), ale běžně se používají i pro balení technických produktů.

PE

– Je odolný vůči kyselinám i zásadám, použitelný do teploty kolem 80 stupňů Celsia. Vyrábí se z něj smrštitelné folie, roury, ozubená kola, ložiska, textilní vlákna, nejrůznější hračky, sáčky (mikroten) a elektrotechnická izolace.

Rozlišují se dva základní druhy polyethylenu: LDPE (s nízkou hustotou) a HDPE (s vysokou hustotou).

V poslední době se HDPE používá při výrobě kompozitního materiálu na bázi dřeva – woodplastic, který se používá jako náhrada dřeva v mnoha oborech. Polyethylen je v současnosti nejpoužívanějším polymerem na světě. Jeho zásluhou předčila již v roce 1979 produkce plastů celosvětovou výrobu oceli. Jeho roční produkce je odhadována na více než 60 milionů tun.[

AL

– Přestože hliník patří mezi prvky nejvíce zastoupené v zemské kůře, patřila jeho průmyslová výroba do ještě poměrně nedávné doby k velmi obtížným procesům. Je to především z toho důvodu, že elementární hliník nelze jednoduše meta­lurgicky vyre­dukovat z jeho rudy jako např. železo kok­sem ve vysoké peci. Teprve zvládnutí průmyslové elek­trolýzy taveni­ny kovových rud umožnilo současnou mnohasettunovou roční produkci čistého hliníku.

Při elektrolýze se z taveniny směsi předem přečištěného bau­xitu a kryoli­tu o teplotě asi 950 °C na katodě vylučuje elementární hliník, na grafitové a­nodě vzniká kys­lík, který ihned reaguje s materiáleme­lektrody za vzniku toxického plynného oxidu uhelnatého, CO.

PAP

– Papír je tenký, hladký materiál vyráběný zhutněním vlákna. Použitá vlákna jsou obvykle přírodní a založená na celulóze. Nejobvyklejší materiál je buničina vy­robená ze dřeva (většinou smrk), či ze sekundárních vláken (sběrový papír), ale mohou být použity i jiné rostlinné vláknité materiály jako bavlna, a konopí.

PA

– Polyamidová vlákna (meziná­rodní zkratka: PA) jsou to vlákna z lineárních ma­kromolekul, v jejichž řetězcích se opakují funkční amido­vé skupiny, výchozí materiál je ropa, ze které vznikají chemickým procesem základní suroviny

PP

– Polypropylenje termoplastic­ký polymer ze skupiny polyolefinů, které patří mezi nejběžnější plasty, používá se v mnoha odvětvích potravinářského a textilního průmyslu a v laboratorních vybaveních. olypropylen má podobné fyzikálně-chemické vlastnosti jako polyetylen. Křehne při nízkých teplotách, kolem 140–150 stupňů Celsia měkne, kolem 160–170 stupňů Celsia se taví. Je odolný vůči olejům, organickým rozpouštědlům a alkoholům, dobře rozpouští se v xylenech či te­trahydronafta­lenu. Polypropylen vyniká velmi dobrou chemickou a mechanickou odolností.

Ekologické folie

Nezbytným prvkem pro výrobu ekologických fólií jsou oxo-biodegradabilní přísady (OBP), které změní chování plastových fólií tak, že postupně degradují „rozpadají se“. Přísady tak napomáhají urychlit životní cyklus hlavního materiálu. Plastové fólie, vyrobené s použitím OBP přísad, degradují v podmínkách působení slunečního UV záření, vlhkosti a mechanického tlaku. Oxo-biodegradabilní přísady (OBP) lze doplnit do výroby HDPE i LDPE fólií.

  • Materiál může být „naprogramován“ tak, aby poskytoval různou délku životnosti fólie, a to v závislosti na požadavcích na výrobek. Délku rozpadu lze zvolit od 3 do 12 měsíců. Proces oxo-degradace pak začne okamžikem působení výše popsaných mechanicko-fyzikálních vlivů na fólii či produkt z ní vyrobený. Tedy např. ekologické tašky, skladované v původním balení (v krabici) nepodléhají rozkladu. Vlastní proces rozpadu je zahájen až v okamžiku vybalení, tedy za působení denního světla, mechanického pnutí a vlhkosti – běžným užitím tašky.
  • Fólie s přísadami OBP lze zpracovávat stejným způsobem, na stejném výrobním zařízení jako běžné polyetylenové fo­lie.
  • Technologie je kompatibilní se všemi metodami skládkování, kompostování, recyklace a spalování.
  • Polymery OBP jsou ekologicky příznivé. Výsledným produktem po degradaci je CO2, voda a minerální látky. Oxo-biodegradací OBP nevzniká metan a nezanechává fragmenty plastů v půdě.
  • Přísady OBP prošly eko-toxikologickými testy, jako např. klíčivost semen, růst rostlin a přežití organismů, provedenými dle normy British National Standards ON S 2200 a ON S 2300.
  • Výrobky používající tuto technologii jsou plně ve shodě se stávajícími požadavky evropských i amerických institucí Food & Drug Administration na kontakt s potravinami.
  • Technologii lze uplatnit pro většinu aplikací plastů od balení potravin, přes nákupní tašky či zemědělské fólie až po krycí fólie ve stavebnictví i medicínské aplikace.

Pegatex®

S - (spunbond) je netkaná textilie vyrobená technologií spunbond (S) z polypropylenu. Dodává se v různýchbarevných odstínech. Základní vlastností tohoto typu netkané textilie jsou bariérové vlastnosti, kterých se využívá pro výrobu produktů jedno­rázového užití. Tento typ netkané textilie se uplatňuje v široké řadě aplikací od výroby hygienických produktů přes zemědělství až po stavebnictví či automobilový průmysl.

Pegatex® Micro

- je netkaná textilie typu spunbond vy­robená ze speciálního (metalocenního) polypropylenu a mezi její základní charakteristiky patří velmi jemná vlákna, lepší mechanické vlastnosti, lepší textilní charakter a výborná rovnoměrnost. Příznivý dojem můžeme získat již při hodnocení omaku. Textilie z jemných vláken má výrazně měkčí, jemnější omak. Vnitřní struktura jemných vláken má výrazně orientovanější charakter, což přináší zvýšení pevnosti v tahu.

Permanentně antistatická fólie Běžné plastové fólie často generují elektrostatický výboj (ESD). Ten omezuje využitelnost těchto fólií jako obalového materiálu pro mnohé aplikace. Obvykle se jedná o balení výbušnin a balení výrobků v elektrotechnickém průmyslu.

Technologie balení - fólie

Permanentně antistatická fólie Běžné plastové fólie často generují elektrostatický výboj (ESD). Ten omezuje využitelnost těchto fólií jako obalového materiálu pro mnohé aplikace.  více »

Kvalita v našich rukách

Kvalita rozhoduje o úspěchu. Kvalitní stroje jsou zárukou vaši dlouhodobé prosperity. Precizní výroba dílů, pečlivá montáž a důsledná kontrola kvality jsou přítomny při vzniku kteréhokoliv z našich výrobků.  více »

Jaké komodity balíme?

Káva, luštěniny a obilniny, Cukr a sůl, Těstoviny, Kusové koření, Mleté koření, Práškové nápoje, Potraviny v prášku, Granulované instantní nápoje, Suché plody a sušené ovoce, Cukrovinky, Cereálie a extrudáty, Tekutiny a pasty...více »

Balení do sáčků

Jak uchovat potraviny čerstvé, když je nespotřebujete najednou?
Kromě odolnějších materiálů se stále více prosazují nové technologie především v oblasti systémů opětovného uzavírání obalů. Na našich balicích strojích vyrábíme různé typy sáčků, které lze rozšířit o sekundární systémy uzavírání. Systémy opětovného uzavírání sáčků.  více »

Dávkovače...

Dávkovače jsou sice doplňkovým, ale nezbytným zařízením k balicím strojům.
Spolehlivě naplní zbožím sáčky, které balicí stroj zavaří nebo uzavře v horní části.  více »

Zapečeťte si svou pochoutku!

Uzavírání pomocí speciální etikety se aplikuje na stojací sáčky s plochým dnem typu C, F a tzv. špalíčkových sáčků typu E a F/E. V některých případech může mít etiketa i funkci pečeti. Na vertikálních balicích strojích je pomocí aplikátoru etiket možné umístit etiketu do libovolného místa sáčků. Provedení etikety je podle jejího umístění na sáček buď jednovrstvé, nebo dvouvrstvé s různou intenzitou přilnutí.  více »